Troféverkstan Skattegården

Drivs av Jens Hjort och Hampus Fardby. Båda har under flera år arbetat med troféarbeten och under 2019 valde vi att slå ihop våra respektive verksamheter. Tack vare våra olika inriktningar inom troféarbeten har vi en bred kunskapsbank, ett större upptagningsområde och smidigare hantering för dig som jägare. Tillsammans har vi nu möjligheten att skapa en ny generations trofémontage till dig som jägare.

Varmt välkomna att kontakta oss

 

Go back to top