Förodnad Trofébedömare

Hampus är förodnad trofébedömare genom jägarnas riksförbund och är utbildad och godkänd att bedöma horn från älg - kronvilt - dovvilt - rådjur - mufflon - samt kranier av björn och räv. Skall du koka och såga din trofé själv innan bedömning så kontakta oas innan om du är osäker så får du goda råd om hur du ska göra för att inte förlora poäng på vikten.

Viktigt att tänka på

- Trofén måste ha torkat i minst 1 månader

- Tag loss din trofé från eventuell sköld innan inlämning

- Lämna in den kokad (Vi utför även kokning och blekning av troféer)

- Har tänder eller sklettdelar lossat vid kokning tag med dom också

- Medtag gärna uppgifter på slaktvikt, ålder mm om det finns. Bra för statistiken

Klicka här för att se vad som bedöms på din trofé

  

Vad är värt att bedöma

Den ständiga frågan är var som är värt att bedöma? Här ger vi några riktvärden, men OBSERVERA att detta bara är riktvärden för att du skall kunna bilda dig en uppfattning av din trofe. Har du en fin trofe du tror kan hålla medalj är det alltid bättre att lämna in den så får du ett säkert svar.

Riktvärden

Vildsvinen Det är underbetens bredd som är dominerande. Ex. 23 mm ger 69p. Underbetens längd har också stor betydelse. Är genomsnittslängden 20 cm ger det 20p. Detta är bra riktmärken. Tänk på vid kapning att 2/3 av betens längd kan sitta inuti käkbenet! 24 mm i bredd och 19-20 cm i längd på underbeten är ett bra riktmärke till medalj. Men som sagt är underbeten 18 cm men har en rejäl bredd kan det räcka.  

Råbock  Hornvikten är det som ger mest poäng, ca 80 % . Ex. väger hornet (kapat) 350 eller med helskalle (440 gram -90 i avdrag) ger det 80p. Detta är ett riktvärde för att det kan bli medalj och är värt att lämna in för bedömning. färg, taggspetsar, taggbildning, pärling, skönhet bedöms också och ger maximal 4 poäng vardera.
 
Riktvärden på vikt Råbock: vikten baseras på sågad skalle, på helskalle får du dra av 90 gram. Är den sågad under ögonhålan drar du på 65 gram .
Brons: 350 gra
Silver: 400 gram
Guld: 450 gram   
Ett horn som når upp till guld skall även volymbedömas i vatten och klara guldgränsen på 130 poäng.

Älgen påverkar hornets längd, bredd & spännvidd poängen mest. Både stång & skovelhorn kan erhålla medalj. På skovelhorn är skovelbredd och den vertikala längden det som är mest avgörande.

kronhjorten Här mäts omkretsen av rosor, och stångens nedre och övre omkrets, även taggarnas längd och kronans utformning.

Dovhjorten Det är stång & skovellängd samt skovelbredd som påverkar poängen mest. Är stånglängden 55-60 cm, skovellängd 33-35 cm och bredd 12-13 är trofén värd att bedömma.

  För bedömning Kontaka mig: Hampus på hampus@skattegardensvilt.se

Go back to top